Activiteiten voor jongeren

Voor de jongeren worden de volgende activiteiten georganiseerd: catechese, De Club en GJV.

Catechese

Contact  jeugdouderlingen (Albert Moes en Akkelien Moes) | mail

Elke week (vanaf de startweek tot Pasen, behalve tijdens schoolvakanties) is er catechese voor de jongeren vanaf 12 jaar. Er zijn 6 groepen: 12/13 jarigen, 13/14, 14/15  15/16 en 16/17  jarigen en een 18+gespreksgroep. Behalve de 18+gespreksgroep, wordt de catechese door gemeenteleden gegeven; meestal bij hen thuis.

De 18+gespreksgroep, een geloofs-gespreksgroep. Samen in gesprek over wat geloven in het leven van ons leven wil en kan betekenen. Met elkaar in gesprek over wat het betekent te geloven in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe geloof in God een geweldige positieve kracht wil en kan zijn in jouw en mijn leven. Iemand zei eens: met geloven ben je meer mans/mens. Ben je 18+? Geef je op bij de predikant.

Kijk op de kalender voor de groepen die in de kerk samenkomen; de andere groepen komen samen bij catecheten thuis.

De Club

Contact  Annemieke Bams | (0521-345418

De clubavonden worden gehouden in de Brug-Es Kerk op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de periode eind september tot ongeveer half april.

Het clubseizoen begint half september en eindigt in april met het jaarfeest. Elke vrijdagavond is er GJO met uitzondering van de schoolvakanties (middelbare scholen). De avonden zijn altijd in de Brug-Es Kerk, tenzij anders vermeld.
De groep bestaat uit jeugd van 12-16 jaar en een enthousiaste leiding.

Ons doel is dat iedere jongere de liefde van Jezus leert kennen en ervaren.

GJV

Contact  Mirjam Booij | 0521-592226

De GJV-avonden worden gehouden in de Brug-Es Kerk van begin oktober tot ongeveer half april op vrijdagavond om 20.00 uur.