Activiteiten voor jongeren

Voor de jongeren worden de volgende activiteiten georganiseerd: catechese, GJO en GJV.

Catechese

Contact  jeugdouderlingen (Albert Moes en Harriët van den Berg) | mail

Elke week (vanaf de startweek tot Pasen, behalve tijdens schoolvakanties) is er catechese voor de jongeren vanaf 12 jaar. Er zijn 6 groepen: 12/13 jarigen, 13/14, 14/15  15/16 en 16/17  jarigen en een 18+gespreksgroep. Behalve de 18+gespreksgroep, wordt de catechese door gemeenteleden gegeven; meestal bij hen thuis.

De 18+gespreksgroep, een geloofs-gespreksgroep. Samen in gesprek over wat geloven in het leven van ons leven wil en kan betekenen. Met elkaar in gesprek over wat het betekent te geloven in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe geloof in God een geweldige positieve kracht wil en kan zijn in jouw en mijn leven. Iemand zei eens: met geloven ben je meer mans/mens. Ben je 18+? Geef je op via een mail bij de predikant.

Kijk op de kalender voor de groepen die in de kerk samenkomen; de andere groepen komen samen bij catecheten thuis.

GJO

Contact  Gerda Wiechers | (0521) 590027 | mail

Elke vrijdagavond om 19.30 uur komen we samen met een groep jongeren van 12-16 jaar. We hebben 3 verschillende avonden: een thema-avond, een activiteitenavond en een C-avond. Een thema kan bijvoorbeeld gaan over bidden, drank- en drugsgebruik, vriendschap en liefde. Ze hebben te maken met ons Christelijk geloof. Een thema-avond bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: gesprekken met elkaar voeren, spel en creativiteit, uit de bijbel lezen. Ook zijn er avonden die door de jeugd zelf worden georganiseerd, dit zijn de C-avonden. De jongeren mogen dan zelf een onderwerp bedenken die ze graag willen behandelen. Het onderwerp heeft ook te maken met ons geloof. En er zijn avonden waarop we een activiteit hebben, zoals bowlen, dropping, de ouderen in De Weyert bezoeken.
Aan het einde van het seizoen gaan we met z’n allen op clubkamp. Gezellig een weekend weg: een mooiere afsluiting van het seizoen kun je niet bedenken.

Het clubseizoen begint half september en eindigt in april met het jaarfeest. Elke vrijdagavond is er GJO met uitzondering van de schoolvakanties (middelbare scholen). De avonden zijn altijd in de Brug-Es Kerk, tenzij anders vermeld.
De groep bestaat uit jeugd van 12-16 jaar en een enthousiaste leiding.

Ons doel is dat iedere jongere de liefde van Jezus leert kennen en ervaren.

GJV

Contact  Annet Kuyper | mail

De GJV-avonden worden gehouden in de kerk van begin oktober tot ongeveer half april op vrijdagavond om 20.00 uur. Onze groep bestaat uit ongeveer 15 leden, maar meer leden zijn altijd welkom! Wij hebben serieuze avonden, maar er word ook zeker gelachen met elkaar op de avonden. Tussen de gewone avonden door gaan we ook op stap. Soms gaan we zwemmen, bowlen, schaatsen, maar we gaan ook elk jaar een weekend weg met z’n allen.