Activiteiten voor kinderen

Speciaal voor de kinderen zijn de volgende activiteiten beschikbaar: oppasdienst, kindernevendienst en vakantiebijbelclub.

Oppasdienst

Contact  Gea Klaassen-Muller | 06-31930071 | mail

Iedere zondagmorgen is er tijdens de morgendienst gelegenheid om de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) naar de oppasdienst te brengen. Zij kunnen hier lekker spelen, voorgelezen worden en met elkaar zingen.
Gelieve een tasje meegeven met daarin verschoning en evt. wat eten en drinken.
Aan het einde van de dienst is er de gelegenheid om de kinderen op te halen en mee te nemen naar de kerkzaal om ook de zegen te ontvangen.
De ouders van de kinderen die gebruik maken van de oppasdienst draaien mee in het rooster. Iedere zondag is er een volwassene en twee jongeren aanwezig.

Kindernevendienst

Contact  Gert Jan Klaassen | 06-30084338

Er is iedere week voor alle groepen van de basisschool kindernevendienst.

Vakantiebijbelclub

Contact  Harmien Mulder| (0521) 592737

De Vakantiebijbelclub organiseert in de voorjaars- en herfstvakantie een tweetal ochtenden voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar waarin we samen bezig gaan met een thema uit de bijbel. Ieder kind is welkom, ook kinderen die niet direct bij onze kerk betrokken zijn kunnen deelnemen aan deze bijeenkomsten.