Activiteiten voor kinderen

Speciaal voor de kinderen zijn de volgende activiteiten beschikbaar: oppasdienst, kindernevendienst en vakantiebijbelclub.

Oppasdienst

Contact  Roelien Booij-Oppelaar | (0521) 854162 | mail

Iedere zondagmorgen is er tijdens de morgendienst gelegenheid om de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) naar de oppasdienst te brengen. Zij kunnen hier lekker spelen, voorgelezen worden en met elkaar zingen.
Gelieve een tasje meegeven met daarin verschoning en evt. wat eten en drinken.
Aan het einde van de dienst is er de gelegenheid om de kinderen op te halen en mee te nemen naar de kerkzaal om ook de zegen te ontvangen.
De ouders van de kinderen die gebruik maken van de oppasdienst draaien mee in het rooster. Iedere zondag is er een volwassene en twee jongeren aanwezig.

Kindernevendienst

Contact  Mirjam Reiber | 06-55362223 | mail

Missie en visie
De kindernevendienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd die de kerkdiensten in onze gemeente bezoeken. Het doel is hen enthousiast te maken en te houden voor een leven met Jezus Christus en hen te helpen dit concreet vorm te geven in het leven van elke dag. Dat doen we door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij de verhalen die we vertellen, de liederen die we zingen, het gebed dat we uitspreken en bij de verwerking van het Bijbelverhaal.

Methode
De methode 'Vertel het maar' die we gebruiken, biedt veel materiaal en keuzemogelijkheden als uitwerking van het bijbelverhaal. Ook krijgen we als leidinggevenden veel mogelijkheden aangereikt voor de speciale projecten; zoals rondom de christelijke feestdagen.

Doel
Als leiding van de kindernevendienst zijn wij ons ervan bewust dat God door ons heen wil werken. We mogen de kinderen tijdens de nevendienst Gods Boodschap doorgeven, waardoor kinderen bekend raken met de Bijbelse verhalen en zij kunnen groeien in hun geloof.
Ieder jaar worden er specifieke doelen geformuleerd voor de KND-leiding om zo goed mogelijk vorm te kunnen geven aan bovengenoemde taken. We hebben we besloten dit jaar drie subdoelen te formuleren: een praktisch doel; een teamdoel en een toerustingsdoel. Deze doelen zullen concreet worden ingevuld tijdens de startbijeenkomst van het team in september.

Vakantiebijbelclub

Contact  Harmien Mulder| (0521) 592737 | mail

De Vakantiebijbelclub organiseert in de voorjaars- en herfstvakantie een tweetal ochtenden voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar waarin we samen bezig gaan met een thema uit de bijbel. Ieder kind is welkom, ook kinderen die niet direct bij onze kerk betrokken zijn kunnen deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Mini GJO

Contact  Harriët van den Berg (jeugdouderling) | (0521) 594902 | mail

Vanaf half september tot half april, elke woensdagavond van 18.30-19.45 uur voor kinderen van de groepen 5 t/m 8. Samen zingen, bidden, luisteren naar een verhaal uit de bijbel, knutselen en natuurlijk het gezellige bij elkaar zijn.