Uur van Gebed

Contact Wim Mulder | (0521) 592737 | mail

Gemeente-zijn door een hart dat klopt!

Een auto zonder motor, een lichaam zonder hart, een gemeente zonder gebed... Dat wèrkt niet!!!
Wat de motor voor de auto is en het hart voor ons lichaam is, zo is het gebed voor de gemeente: de krachtbron om de relatie met de Levensbron te onderhouden.

Vandaar dat er maandelijks een uur van gebed in ons kerkgebouw is:

  • voor iedereen;
  • elkaar aan te vuren om oog, oor en hart voor onze naasten te hebben;
  • om lief en leed van de gemeente bij God te brengen;
  • om onze zegeningen te tellen;
  • te bidden voor onze omgeving, ons dorp, het werk in Gods Koninkrijk;
  • voor alles wat ons na aan het hart ligt;
  • omdat er een bijzondere zegen rust op het samen bidden (‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ Mat.18:19-20);
  • meestal de tweede woensdag van de maand, maar kijk voor de zekerheid op de kalender van de Brug-Es Kerk, of meld je aan (zie onderaan de pagina) om een bericht per mail te ontvangen.

Wat gebeurt er tijdens dat uur?

Meestal zingen we een lied, staan we stil bij een bijbelgedeelte en gaan we natuurlijk bidden. Iedereen krijgt de gelegenheid een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken, op een ongedwongen manier. Als je het moeilijk vind om hardop mee te bidden... geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doen jullie mee?