Activiteiten voor volwassenen

Eet-Inn 55+

Contact  Elien Doormen-Kok | (0521) 594551 | mail
De Diaconie organiseert 4x per jaar een Eet-inn voor mensen van 55 jaar en ouder.

CGZ Halleluja

Contact  Anneke Brinksma | (0521) 592902 | website
De Christelijke Gemengde Zangvereniging Halleluja repeteert iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk.

Mannengespreksgroep

Contact  Paul Reyneveld | (0521) 594001
Met een groep mannen in de bijbel lezen en hier samen over praten. Door uitwisseling van ervaringen en gedachten proberen we ons geloof te verdiepen.

Gospelgroep Onze Opdracht

Contact  Tineke Mennega | (0561) 689398 | website
Repetitie op elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk.

Christelijke Plattelandsvrouwen Dwingeloo

Contact  Janny Barelds-Slomp | (0521) 592519
Kijk op de kalender voor de activiteiten.

PCOB

Contact  T. de Weerd-Fledderus | (0521) 591388 | website
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) komt van september tot mei maandelijks bijeen op een nader te bepalen dinsdagmiddag. De PCOB-afdelingen Diever, Dwingeloo en Vledder hebben samen circa 216 leden.