Activiteiten voor volwassenen

Eet-Inn 55+

Contact  Elien Doorten-Kok | (0521) 594551 | mail
De Diaconie organiseert 4x per jaar een Eet-inn voor mensen van 55 jaar en ouder.

CGZ Halleluja

Contact  Anneke Brinksma | (0521) 592902 | website
De Christelijke Gemengde Zangvereniging Halleluja repeteert iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk.

Gospelgroep Onze Opdracht

Contact  Tineke Mennega | (0561) 689398 | website
Repetitie op elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk.

Christelijke Plattelandsvrouwen Dwingeloo

Contact  Janny Barelds-Slomp | (0521) 592519
Kijk op de kalender voor de activiteiten.

PCOB

Contact  Gerda Hessels | 0521-853507 | website
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) komt van september tot mei maandelijks bijeen op een nader te bepalen dinsdagmiddag in de Kruiskerk te Diever. De PCOB-afdelingen Diever, Dwingeloo en Vledder hebben samen circa 187 leden.