Actualiteiten

Oud Papier Dwingeloo

Het oude papier in Dwingeloo wordt een keer in de maand op een dinsdag na 18:00 uur door vrijwilligers opgehaald. De eerstvolgende keer is op dinsdag 10 oktober 2023. Wilt u het papier gebundeld of in dozen, zoveel mogelijk bij elkaar, langs de kant van de weg zetten? In de buitengebieden rijden de ophaalwagens al vanaf 15:00 uur. 

Het is belangrijk dat we ‘schoon’ papier inzamelen. ‘Vervuild’ papier wordt verwijderd en dan levert ons werk minder op. Alvast bedankt! 

Extra zomerzangavond in de Brug-Es Kerk

In de afgelopen weken zat op de dinsdagavond de Brug-Es Kerk in Dwingeloo helemaal vol. Weer of geen weer, hitte of regen, het weerhield de aanwezigen niet om uit volle borst te gaan zingen.

Het was het 36ste seizoen dat er zomerzangavonden werden georganiseerd. Het recept hiervoor is eenvoudig: Een lijst met tientallen liederen waaruit de aanwezigen mogen kiezen, een goede organist, een spreker die de avond leidt en muzikanten, solisten of een koor waarnaar geluisterd kan worden, zodat de stembanden even rust krijgen.

Dwingelers, vakantiegangers en mensen uit de verre omtrek weten de Brug-Es Kerk hiervoor te vinden. Het enthousiasme was zo groot dat de organisatie heeft besloten om nog een zevende avond aan de serie toe te voegen. Deze slotavond van het zangseizoen werd een avond vol zang, muziek en bekende namen. Al met al werd het een feestelijke avond.

Dienst op de Brink – 9 juli

9 juli is er de openluchtdienst op de Brink. Brassband Advendo uit Diever zal muzikale medewerking verlenen, en burgemeester Jager verzorgt de Schriftlezing. Het is handig als iedereen zelf een stoel
meeneemt. Is dat om wat voor reden dan ook moeilijk, dan zijn er stoelen van de kerk beschikbaar. Om 10 uur staat de koffie klaar, de dienst zelf begint om 10:30 uur. (Bij slechte weersomstandigheden is de dienst 100 meter verderop, ‘gewoon’ in de kerk).

Column Mark de Jager in Nederlands Dagblad

Mark de Jager, predikant van de Brug-Es kerk te Dwingeloo, timmert al geruime tijd ijverig aan de weg. Sinds oktober 2020 schrijft hij maandelijks een column in het Nederlands Dagblad over onderwerpen die actueel zijn in de kerk en het geloofsleven. Abonnees op ND weten dat intussen al wel, maar niet abonnees kunnen gratis een (internet) account aanmaken en die columns (maximaal 4x per maand) ook lezen. Een overzicht is te vinden als de volgende link wordt aangeklikt:

MARK DE JAGER • PROTESTANTS PREDIKANT IN DWINGELOO

𝗘𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯

Goede voornemens? Lees in 2023 de Bijbel in 1 jaar!
Vind je het lastig om de Bijbel te lezen, en zou je het vaker willen doen? Altijd al een keer de Bijbel helemaal willen uitlezen?
Met de Bijbel in 1 jaar lees je elke dag drie gedeeltes uit de Bijbel. Je krijgt bij die gedeeltes elke dag een uitleg in je mail. Doordat je niet de enige bent, en via de mail op de hoogte blijft, is het makkelijker vol te houden. Aan het eind van het jaar heb je de Bijbel helemaal gelezen.
Julia en ik doen aankomend jaar mee. Jij ook?
Meedoen is gratis en je kunt je voor de mails inschrijven op:
Je kunt elke dag zelf de gedeeltes opzoeken, maar er zijn ook Bijbels te koop die al op volgorde van het rooster staan, in verschillende vertalingen:
Stuur even een berichtje als je meedoet, dan houden we elkaar scherp!

Warmte op Woensdag

In de zomer is de kerk elke woensdagmiddag open geweest, voor iedereen die behoefte had aan een moment van rust of een praatje. Nu de dagen korter worden, werd het idee geopperd om deze openstelling in de wintermaanden naar de ochtend te verplaatsen. Daar komt bij dat het Leger des Heils kerken heeft opgeroepen om de deuren open te zetten voor mensen die behoefte hebben aan warmte. Sommige mensen hebben in huis de verwarming niet meer aan en de kerk kan dan ruimte bieden om – letterlijk en figuurlijk – even op te warmen. Daarom bieden we in de kerk “Warmte op Woensdag”. Elke woensdagochtend, van november tot maart, is de Brug-Es Kerk tussen 10-12 uur open. Er is koffie en thee, ruimte voor een gezellig praatje, en ook een stiltehoek in de kerkzaal. De verwarming in de koffieruimte staat aan! Attendeert u uw buren, vrienden en bekenden op deze mogelijkheid? Samen geven we warmte door. Wilt u een keer als vrijwilliger meehelpen op woensdag? Neem dan contact op met Ciska Koerhuis, ciskadalfsen@gmail.com.

Koffie drinken na de dienst

Alle kerkbezoekers, dus ook als u bij ons als gast bent, worden van harte uitgenodigd om na de dienst koffie, thee of ranja te drinken in de zijzaal en elkaar te ontmoeten.

‘Tradities moet je relevant houden voor een nieuwe tijd’

‘Tradities moet je relevant houden voor een nieuwe tijd’

Mijn toekomst Plannen, kansen, keuzes, ambities. In deze serie vertellen mensen hoe zij hun komende jaren voor zich zien. Deze week: Mark de Jager wil de kerk helpen vernieuwen.

‘Ik noem mezelf wel eens ‘hoopverlener’. Misschien is dat de beste samenvatting van wat ik zie als mijn taak en rol in deze samenleving.

„Ik ben opgegroeid in een christelijke omgeving, op de Veluwe. Na de middelbare school wilde ik geneeskunde studeren, maar ik werd uitgeloot. Toen dacht ik: ik wil mijn eigen geloof weleens onderzoeken, ik ga theologie studeren. Dat heb ik gedaan, in Groningen.

„M’n studie heb ik afgerond met zowel een onderzoeksmaster, als de predikantenopleiding. Ik ontdekte de mooie, sociale kanten van dit werk: nauw in contact zijn met je medemens. Met wezenlijke ontmoetingen, gesprekken over onze diepste vragen, geven we zin aan elkaars leven.

„Eind januari vorig jaar ben ik in Dwingeloo als dominee begonnen. De kerk stond toen letterlijk leeg, door corona. We kregen de stikstofcrisis, die hier heel wat heeft losgemaakt. Wij wonen tussen twee grote natuurgebieden. Zowel boeren als boswachters komen in onze kerk.

„Hoe blijf je met elkaar in gesprek? Door te zoeken naar gedeelde waarden. Iedereen wil de beste toekomst voor z’n kinderen. Ik heb me ingezet om het gesprek dáárover te laten gaan, om niet vast te lopen in verwijten en vooroordelen.

Naam: Mark de Jager (29)

Is: dominee, verbonden aan de Brug-Es Kerk (PKN) in Dwingeloo

Hoopt: bij te dragen aan kerkelijke vernieuwing

„We kregen afgelopen jaar te maken met de Oekraïnecrisis. De burgemeester belde met de vraag of onze gemeente kon helpen honderd gevluchte mensen op te vangen. En dan nu de torenhoge energieprijzen; ook die komen hier keihard aan voor heel wat armere huishoudens.

„Crisis na crisis – ik had vooraf niet beseft hoe intens al die grote problemen kunnen doorwerken in een kleine gemeenschap. Des te waardevoller vind ik het om te ervaren hoe een kerkelijke gemeente juist in deze tijd hulp en hoop kan bieden.

„Waarbij ik nóg een crisis kan noemen: die van de ontkerkelijking, de leegloop van kerken. In de gemeente Westerveld, waaronder Dwingeloo valt, zijn nu dertien kerken in gebruik. Slechts drie daarvan hebben nog een toekomst. De rest zal waarschijnlijk de deuren moeten sluiten op een dag.

„De komende drie jaar mag ik werken aan een toekomstplan voor het kerkelijk leven in dit deel van Drenthe. Ik ga de sociale functie van onze geloofsgemeenschappen onderzoeken. Die reikt verder dan alleen het binnenkerkelijke werk. Wat doen we nu allemaal? Waar zien we behoeftes in de samenleving, en mogelijkheden?

„We kunnen onze activiteiten vernieuwen, en daar experimenteer ik ook mee. Laatst heb ik met een groep jongeren rondom een grote tafel in het dorpscafé gezeten. Het is aangekondigd als een ‘biertje met de dominee.’ Zo raak je op een andere manier met elkaar over levensvragen in gesprek dan wanneer je hen in de kerk uitnodigt.

„Kerken zijn logge organisaties. Dat probleem wil ik ook eens goed bekijken bij mijn onderzoek. Ze zijn te veel naar binnen gekeerd, niet gewend naar buiten te treden, in gesprek te gaan met mensen buiten hun eigen kring, die daardoor steeds kleiner en geslotener wordt.

„Op zichzelf is er niets tegen de wens om vast te houden aan tradities, aan de kern van ons geloof. Integendeel. Wel gaat het erom dat je oude verhalen weet te vertalen naar deze nieuwe tijd.

„Dit wordt het thema van mijn preek in de kerstnachtdienst: de kerk als schatkamer, waarin wijze en ware verhalen bewaard zijn. Het woord ‘bewaren’ staat hier in een godsdienstige context, van ‘bewaard om te delen’.

„Het geloof geeft mensen een taal, het verbale vermogen uitdrukking te geven aan gevoelens van liefde en angst, van hoop en verwachting. Mensen zijn talige wezens, met een taalregister dat steeds armer dreigt te worden. Dit zie ik als een voedingsbodem voor conflicten en eenzaamheid. Vanuit mijn geloofsovertuiging wil ik daar bronnen van hoop tegenoverstellen.”

Klik hier voor het originele artikel in NRC.

Geroepen door Christus. Wie zijn onze voorgangers?

Ds. Mark de Jager:

“Het dorp moet weten dat het bij de kerk kan aankloppen”

Gedurende zijn studie had hij niet het idee dat hij dominee zou worden, maar tijdens zijn stage in de gemeente landde er iets: dit kan ik, dit vind ik leuk, hier kan God me voor gebruiken. Mark de Jager (1993) ziet het dominee-zijn als roeping. En de kerk heeft een roeping voor de omgeving.

  • predikant in de Brug-Es Kerk in Dwingeloo (70%) met een lokale missionaire taak (30%)
  • opleiding theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de PThU Groningen
  • jonge theoloog des vaderlands 2019-2020
  • voelt zich confessioneel evangelisch

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Een werkomgeving waarin ik tot bloei kan komen, waar mensen zijn met wie ik op kan trekken, waar ik de vrijheid krijg om creatief te zijn. Daarnaast stil zijn en gebed. Toen ik als kersverse dominee mijn werkplan schreef, nam ik voor elke dag een uur stil zijn en bidden op. Erg ambitieus en lastig om vol te houden, maar ik begin elke werkdag met een gebedsmoment. En soms loop ik even het bos in. Ik ben het aan mezelf en aan de gemeente verplicht. Ik word er een betere dominee van.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Door tijd voor stilte en rust. En voor mijn gezin. Mijn vrouw trekt me af en toe aan m’n jasje: dit gaat zo niet. Dat heb ik nodig. Voor mij heeft opbranden trouwens niet te maken met de hoeveelheid werk maar met de ervaring van zinvolheid. Als het er bijvoorbeeld om gaat dat kerken moeten sluiten, wil ik niet van collega’s horen dat zij straks het licht wel uitdoen omdat er toch al jaren geen kind meer in de kerk komt. Zoiets put me uit. We hebben als kerk een roeping voor de omgeving, verlies de moed niet.”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

“Het stukje onderwijs: preken en catechisatie. Ik heb wekelijks 13 jonge belijdeniscatechisanten bij mij thuis. Daar krijg ik energie van. Maar ook spreek ik graag over missionair werk in de gemeente: hoe ben je kerk naar buiten? Ik inspireer mensen graag om hun eigen roeping te ontdekken. We hebben een schat in huis. Ik wil mensen daar weer trots op maken.”

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

“Met Barack Obama. Ik zou met hem over zijn motivatie willen praten. En als ik dan toch in Amerika ben met Donald Trump. Hoe kan hij de dingen zeggen die hij zegt? Hoe komt hij ertoe zulke hatelijke leugens te verspreiden?”

Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving, en jouw rol daarin?

“Die rol zie ik vooral lokaal. Ik ben niet zo’n fan van een landelijke kerk die zich over thema’s uitspreekt. Individuele christenen en predikanten hebben wél een roeping om het debat vorm te geven. Dwingeloo ligt tussen twee Natura 2000-gebieden. We hebben als kerk boeren uitgenodigd: kom op verhaal in de stikstofcrisis, waar lig je wakker van? Dat haalde de voorpagina van de lokale kranten. Het dorp merkt dan: bij de kerk kunnen we aankloppen. Daartoe dient ook mijn ‘biertje met de dominee in het lokale dorpscafé’. Daar krijg ik veel enthousiaste reacties op.”

Welk boek, welke film of podcast raad je collega’s aan?

“De boeken van Eugene Peterson, een Amerikaanse predikant en theoloog die schrijft over hoe je als predikant geestelijk gezond blijft. En de Engelstalige app Lectio 365, vergelijkbaar met de podcast ‘Eerst dit’. Aan het begin en het eind van elke dag een kleine liturgie. Even reflecteren, samen met God.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Jeremia 29:7 uit de NBV. ‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Dat is mijn roeping.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat de kerk minder verlegen wordt met het evangelie. We zijn verleerd om trots te zijn op wat we in huis hebben met het evangelie. We moeten er weer vrijmoedig over praten.”

Klik hier voor het originele artikel.

 

Biertje met de dominee

𝗖𝗮𝗳𝗲́ 𝗲𝗻 𝗸𝗲𝗿𝗸 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗗𝘄𝗶𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗼: 𝗕𝗶𝗲𝗿𝘁𝗷𝗲 𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲.

‘Is er meer tussen hemel en aarde? Wat is de zin van het leven? Waar word ik écht gelukkig van?’ Dit soort diepe vragen worden op twee plekken vaak gesteld: in de kerk en aan de bar. Vaak geldt: hoe later op de avond, hoe dieper de gesprekken. Toch is het publiek van die twee plekken meestal best verschillend.

Veel mensen denken dat de kerk saai of passé is en dat de mensen die er komen hoogbejaard zijn. En het klopt ook wel: als je niet gewend bent om naar de kerk te gaan, is het ook best een beetje een vreemde plek. Terwijl de grote vragen van het leven vroeg of laat toch wel een keertje op je pad komen, en het geen kwaad kan er eens over door te praten.

Daarom is er in Dwingeloo een unieke samenwerking ontstaan tussen café ’t Hof van Dwingeloo en de Brug-Es Kerk. Dominee Mark de Jager (29) – zelf een liefhebber van zowel diepe gesprekken als goed bier – organiseerde vrijdag 18 november de eerste editie van “Biertje met de dominee”.

Iedereen tussen 20-35 jaar is welkom om aan te schuiven en mee te praten. Gelovig, ongelovig, twijfelend, dat maakt niet uit. Onder een genot van een goed biertje – of ander drankje naar voorkeur – gaan we in gesprek over de diepe vragen van het leven. Het eerste rondje is op kosten van de kerk.

Waarom dit initiatief? Ds. Mark zegt: “Het is denk ik een initiatief waar behoefte aan is, want veel mensen vinden het ingewikkeld om over grote vragen te praten, maar om nou direct naar de kerk te gaan is ook zo wat… Dan kan een goed gesprek in het café net wat beter werken. Dit initiatief heb ik samen met leeftijdsgenoten in de kerk bedacht. In de Brug-Es Kerk hebben we een enthousiaste groep twintigers, die naast naar de kerk gaan, ook bedreven zijn in bierdrinken. Zij willen hun enthousiasme graag delen met hun vrienden die minder graag de kerk binnenstappen. Nu combineren we het nuttige met het aangename.”

De eerste keer gemist? Nieuwe data volgen. (Reacties naar: webredactie@brugeskerk.nl of predikant@brugeskerk.nl).

Kerken voor Oekraïne

Persbericht

Westerveldse kerken stellen overdag ruimtes beschikbaar voor Oekraïnse vluchtelingen. Helpt u mee?

Gezien de situatie in Oekraïne is in onze omgeving waarschijnlijk binnenkort ook een stroom vluchtelingen te verwachten. De gemeente Westerveld bereidt zich voor om vluchtelingen te huisvesten. De Brug-Es kerk in Dwingeloo en De Kruiskerk in Diever stellen ruimtes beschikbaar om zo overdag een ontmoetingsplek/uitvalsbasis te creëren voor Oekraïnse burgers die hier worden gehuisvest. Dit doen zij vanuit de gedachte dat het fijn moet zijn elkaar daar als vluchtelingen te ontmoeten, je eigen taal te kunnen spreken, maar ook als basisvoorziening (taalles, tijdsbesteding). Dit doen zij in samenwerking met alle kerken van Westerveld.

Meehelpen

Het wordt waarschijnlijk een lange adem, waar alle hulp van de inwoners van de gemeente Westerveld welkom is. Wilt u een bijdrage leveren? Meld u dan aan als vrijwilliger via oekrainehulp@gmail.com. Vermeld hierbij alstublieft uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, welke locatie uw voorkeur heeft om te helpen (Diever of Dwingeloo) en waaraan u een bijdrage zou willen leveren. Denk hierbij aan de volgende categorieën:

  • Wegwijs in Nederland (les)
  • Vervoer/ hand en spandiensten.
  • Jeugdactiviteiten
  • Ondersteuning bij activiteiten
  • Gastheer/-vrouw

Namens de gezamenlijke kerken in Westerveld.