Actualiteiten

Oud Papier Dwingeloo

Het oude papier in Dwingeloo wordt een keer in de maand op een dinsdag na 18:00 uur door vrijwilligers opgehaald. De eerstvolgende keer is op dinsdag 4 oktober 2022. Wilt u het papier gebundeld of in dozen, zoveel mogelijk bij elkaar, langs de kant van de weg zetten? In de buitengebieden rijden de ophaalwagens al vanaf 15:00 uur. 

Uitnodiging: boerenkerk / boer en kerk.

Kom op verhaal in de stikstofcrisis

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op het boerenerf. Boeren maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en hun gezin. Ze voelen zich bedrogen, soms zelfs ongewenst, en er is boosheid, ongeloof en verdriet. Op het nieuws, en langs de weg, zijn die zorgen zichtbaar. Maar zorgen zitten niet alleen in een omgekeerde vlag.

De stikstofcrisis kan ook onder je huid gaan zitten. We kennen de verhalen van boeren die zelfs depressief raken en de moed verliezen. Voor sommigen is het niet makkelijk om je zorgen onder woorden te brengen, en dan kan je vastlopen in je hoofd of hart.

Op donderdag 8 september is er in de Brug-Es Kerk een avond voor boeren uit Dwingeloo en omgeving. Een avond om ‘op verhaal te komen’. Wat is het verhaal van jouw bedrijf en hoe ga je om met zorgen? Hoe breng je pijn onder woorden? En waar vind je hoop?

Vanwege het karakter van de avond zijn alleen boeren (incl. partners), en de predikant aanwezig. Je hoeft geen lid te zijn van de kerk om te komen. Het is een luisterend oor vinden, helpen om je zorgen onder woorden te brengen, en samen zoeken naar hoop en perspectief.

Om 20 uur staat de koffie klaar. Aanmelding is niet verplicht, maar vanwege de koffie wel aanbevolen. Dat kan met een mail naar predikant@brugeskerk.nl of een appje naar 06-27655799.

Van harte welkom,

Ds. Mark de Jager

Eet-Inn

Dit seizoen is er nog een Eet-Inn en wel op 10 november 2022.

De aanvang is om 13:00 uur en de middag duurt tot 19:30 uur.

Kerken voor Oekraïne

Persbericht

Westerveldse kerken stellen overdag ruimtes beschikbaar voor Oekraïnse vluchtelingen. Helpt u mee?

Gezien de situatie in Oekraïne is in onze omgeving waarschijnlijk binnenkort ook een stroom vluchtelingen te verwachten. De gemeente Westerveld bereidt zich voor om vluchtelingen te huisvesten. De Brug-Es kerk in Dwingeloo en De Kruiskerk in Diever stellen ruimtes beschikbaar om zo overdag een ontmoetingsplek/uitvalsbasis te creëren voor Oekraïnse burgers die hier worden gehuisvest. Dit doen zij vanuit de gedachte dat het fijn moet zijn elkaar daar als vluchtelingen te ontmoeten, je eigen taal te kunnen spreken, maar ook als basisvoorziening (taalles, tijdsbesteding). Dit doen zij in samenwerking met alle kerken van Westerveld.

Meehelpen

Het wordt waarschijnlijk een lange adem, waar alle hulp van de inwoners van de gemeente Westerveld welkom is. Wilt u een bijdrage leveren? Meld u dan aan als vrijwilliger via oekrainehulp@gmail.com. Vermeld hierbij alstublieft uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, welke locatie uw voorkeur heeft om te helpen (Diever of Dwingeloo) en waaraan u een bijdrage zou willen leveren. Denk hierbij aan de volgende categorieën:

  • Wegwijs in Nederland (les)
  • Vervoer/ hand en spandiensten.
  • Jeugdactiviteiten
  • Ondersteuning bij activiteiten
  • Gastheer/-vrouw

Namens de gezamenlijke kerken in Westerveld.

Koffie drinken na de dienst

Alle kerkbezoekers, dus ook als u bij ons als gast bent, worden van harte uitgenodigd om na de dienst koffie, thee of ranja te drinken en elkaar te ontmoeten. We zijn blij dat dit weer mogelijk is.

Vrij inlopen op woensdagmiddag!

De Brug-Es kerk is elke woensdag van 15-17 uur open voor wie even binnen wil lopen, om stil te worden, een kaarsje aan te steken of te bidden.

Of je nu lid bent van de kerk of niet, of je nu gelovig bent of niet, we hebben allemaal te maken met angst, zorgen of drukte. Het nieuws uit de samenleving maakt veel mensen bezorgd en verdrietig. Als kerk willen we aan onze dorpsgenoten de ruimte bieden om even stil te worden. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig waarmee je een gesprekje kan voeren als je de behoefte hebt om je hart te luchten.