ANBI informatie

Officiële naam van de instelling  Gereformeerde Kerk te Dwingeloo
RSIN nummer Kerk  002637911
RSIN nummer Diaconie  824118662
Bezoekadres  Bruges 26, 7991 CE Dwingeloo

Contactgegevens

Kerkenraad (scriba)  Broeklaan 1, 7991 BS Dwingeloo  |  (06) 40859758  |  mail
Diaconie  Eemster 66a, 7991 PT Dwingeloo  |  (0521) 590027
Website  www.brugeskerk.nl

Doelstelling

Onze kerk is een gemeenschap die als uitgangspunt heeft het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de bijbel beschreven staat. We geloven en dragen uit dat Christus onze Verlosser is en wij in Hem een nieuw leven krijgen.

Visie: "Samen liefdevol en getuigend op weg, in één eigentijdse kerk".

Beleidsplan

Voor de tekst van het beleidsplan zie: Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

  • Het bestuur van de Gereformeerde Kerk te Dwingeloo wordt gevormd door de kerkenraad.
  • De kerkenraad bestaat uit: een predikant, een voorzitter, een scriba (secretaris), wijkouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
  • Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit: voorzitter-scriba-predikant-voorzitter College van Kerkrentmeesters-voorzitter College van Diakenen.
  • Het bestuur van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dwingeloo wordt gevormd door het College van Diakenen.

Beloningsbeleid

  • Voor de beloning wordt gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen van de PKN.
  • De gemeente heeft een bezoldigde predikant met een dienstverband van 70%.
  • De gemeente maakt gebruik van een groot aantal onbezoldigde vrijwilligers.

Financiële verantwoording

ANBI Overzicht DIA 2020
ANBI Overzicht KRM 2020
Begroting DIA 2021
Begroting KRM 2021