Beroepsprofiel dominee voor de Brug-es Kerk

Typering gemeente:
De Brug-es kerk is een mix van ouderen, jonge gezinnen en jeugd.

Nadruk van het werk van de predikant:
Zondagse eredienst:
- U werkt en leeft vanuit uw geloof en ziet Jezus als verlosser
- U kunt het evangelie in uw preken aansprekend en helder duiden voor het leven van alledag
- Iemand die de gemeenteleden voorgaat en inspireert bij de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met Jezus
- Interesse heeft in eigentijdse vormen van kerk zijn en vernieuwing van vormen kan en wil stimuleren, maar wel de balans weet te bewaren tussen traditie en nieuwe vormen
- U bent een aanjager en motivator om de gemeente in beweging te brengen om leerling van Christus te zijn
Jeugd/Jongeren
- weet wat er leeft en speelt bij de jeugd
- De predikant is in staat om de kinderen goed te betrekken bij de eredienst. Hij heeft oog voor jongeren en jong volwassenen

Wij zoeken een predikant die:
- Jongeren en ouderen kan verbinden
- Jong van hart en geest is
- Over kerkmuren heen kan kijken
- Goede contacten kan onderhouden met de jeugd
- Goede contacten kan onderhouden met het wijkteam voor ouderen en ziekenpastoraat