Bevestigingsdienst en Intrededienst Mark de Jager

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

Beste gemeenteleden,

Op zondag 31 januari is het dan zover, op deze dag wordt Mark als onze nieuwe predikant bevestigd en zal er in de middag een intrededienst zijn. Wat hebben we uitgezien naar dit moment en wat zijn we blij dat Mark onze vacature invult. We hadden u graag met velen uitgenodigd om bij deze diensten aanwezig te zijn, helaas is dat met de huidige situatie en regelgeving rondom het corona virus niet verstandig en haalbaar. Wel willen we u van harte uitnodigen de diensten online met ons mee te beleven. Om 10.00 uur zal de bevestigingsdienst zijn en in de middag om 15.00 uur een intrede dienst.

U kunt deze dienst volgen via https://www.brugeskerk.nl/kerk-tv.

We hopen er met z’n allen binnen de mogelijkheden een mooie en feestelijke dag van te maken.

PS: Denkt u aan uw bijdrage voor de welkomstmap? Graag voor 25 januari inleveren.