Bouwstenen Bijbelschool start opnieuw

Posted by Webredactie PB, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

Bouwstenen Bijbelschool start opnieuw in september.
In september starten we in de Brug-Es kerk opnieuw met de cursus Bouwstenen Bijbelschool, jaar 1. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil groeien in zijn/haar geestelijk leven. Voor iedereen, of je nog jong of al wat ouder bent: van harte welkom!
Ds. J. Kooistra zal de cursusavonden bij toerbeurt verzorgen samen met mevr. H. Haan uit Emmen. We starten maandag 24 september en dan om de week 16x. De kosten per avond zijn € 2.50 p.p. of in 1x € 40.--.
De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen. Maandag 17 september is er een informatie avond in de kerk van 19.30 - 20.30 uur. Hier kunt u het les programma bekijken en meer informatie krijgen van de deelnemers van het afgelopen jaar.
Opgeven uiterlijk 17 september:
bij Ineke Kuyper 0521-593977 coin@online.nl
of Janneke Klaassen 0521-597278 info@meistershof.nl