Dankdag 3 november

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,
Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven – Altijd!  

Dankdag en de actie van Dorcas door de Chr. Plattelandsvrouwen horen bij elkaar. Van 1 t/m 8 november wordt voor de 25ste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vanwege de coronacrisis moet het anders, omdat veilig producten inzamelen in Nederland en vervoeren naar Oost-Europa moeilijk gaat. Daarom kunt u geven door een bedrag te doneren. Van dit bedrag worden in de landen zelf producten ingekocht waar voedselpakketten van worden gemaakt. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De actie is voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Zij zullen u heel dankbaar zijn voor uw hulp.

U kunt bijdragen door een bedrag te doneren op rekeningnummer:

NL04 RABO 0106 2500 00 / Dorcas Voedselactie 2020.

U kunt ook via de webshop producten of een voedselpakket doneren: https://webshop.dorcas.nl/. Hier staan b.v. ook heel praktische mogelijkheden voor hulp, zoals het doneren van een geit of koe of het ondersteunen van waterprojecten. Hulp waar mensen lange tijd mee verder kunnen. Goed om deze website te bekijken.