Fragmenten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Dwingeloo

Wanneer, waarom en hoe is de Afscheiding in Dwingeloo tot stand gekomen en wat is er daarna zoal gebeurd?

Geprobeerd is om antwoord te geven op deze vragen, gebruikmakend van diverse bronnen. Veel mensen kennen het boek “Meister Albert en zijn zonen”. Maar is meer materiaal beschikbaar over deze periode. En internet biedt de mogelijkheid om uniek archiefmateriaal te delen met een groter publiek.
Het resultaat is een historische beschrijving van onze kerk. Niet in de vorm van een chronologisch verhaal, maar er is voor gekozen om een aantal thema’s (fragmenten) uit te werken.

 TV uitzending Andere Tijden

De tv uitzending - o.a. opgenomen in onze kerk - met terugblik op de verzetsperiode van wijlen ds. M. Geertsema, is verschenen in het tv-programma Andere Tijden op 17 maart 2013.
Deze uitzending is te zien op Uitzending gemist.