Geven: help het werk van de Brug-Es Kerk

Het werk van de Brug-Es Kerk is afhankelijk van giften. Iedereen is welkom in de kerk en iedereen mag – zonder betaling – een beroep doen op onze hulp. Dat geldt ook als je geen lid bent, en ook als je financieel geen bijdrage kunt leveren. Maar om ons werk te kunnen doen, zijn financiële giften meer dan welkom. Ook voor de kerkzijn het best spannende tijden om de begroting rond te krijgen. Ben jij lid van de kerk? Dan word je elk jaar uitgenodigd om mee te doen aan “Actie Kerkbalans”. Actie Kerkbalans helpt ons om de kerkdiensten in stand te houden, de predikant in zijn levensonderhoud te voorzien, en de dagelijkse activiteiten van de kerk te bekostigen. Ook als je geen lid bent, maar het werk van de Brug-Es Kerk een warm hart toedraagt, zijn je giften van harte welkom. Je kunt je gift overmaken naar: NL87 RABO 0315 5552 03 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dwingeloo. De Brug-Es Kerk heeft een ANBI status, waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de Belastingdienst.

 

Missie Westerveld

Wil je specifiek het werk van Missie Westerveld steunen? Dat kan bij hetzelfde bankrekeningnummer als hierboven. Vermeld dan bij je overschrijving “Missie Westerveld”.

 

Diaconie

Wil je graag het werk van onze diaconie ondersteunen? Dat kan via een apart rekeningnummer: NL24 RABO 0315 5580 83 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Dwingeloo. Deze giften komen rechtstreeks ten goede aan het werk van de diaconie. (Daarover kan je hier meer lezen) Ook de diaconie heeft een eigen ANBI-status voor de Belastingdienst.

 

Alvast bedankt voor uw gift!