GOED NIEUWS

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,
Vandaag ontving de kerkenraad het mooie bericht van proponent Mark de Jager dat hij het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht van harte aanvaardt. Hier zijn wij als kerkenraad ontzettend blij mee en erg dankbaar voor. Alle betrokkenen, en dat zijn wij als gemeenteleden allemaal, hebben veel geduld moeten hebben. De procedures die in het beroepingswerk doorlopen moesten worden, namen lange tijd in beslag, maar nu is dit positieve bericht gelukkig binnen!
Hieronder een persoonlijk bericht van prop. Mark de Jager.

Beste gemeente, broeders en zusters,

Vorige week maandag (30 november) werd bij ons een beroepsbrief bezorgd door jullie kerkenraad. De afgelopen tijd heb ik gesproken met mensen die mij en/of de Brug Es Kerk goed kennen, en heb ik biddend overwogen of dit de plek is waar God mij roept. Ik ben er van overtuigd dat dit zo is.
Vanmorgen heb ik daarom aan de kerkenraad en beroepingscommissie laten weten dat ik het beroep van harte aanneem.

Ik heb jullie leren kennen als een hartelijke, gelovige en liefdevolle gemeente, en ik zal het een eer vinden om jullie te dienen als ‘herder en leraar’, zoals de kerkorde van de PKN dat zegt. Ik hoop samen met jullie op te trekken en te groeien als gemeente van Jezus Christus, onze Verlosser en Heer.

De komende tijd is best spannend. We gaan de gemeente leren kennen, nadenken over werk voor de andere 30% van de werktijd, en samen met de gemeente op zoek naar woonruimte. Ik heb er alle vertrouwen in dat, met jullie hulp en de kracht van de Heilige Geest, we hier een weg in zullen vinden.

De komende weken zal ik samen met de kerkenraad plannen maken voor een verdere kennismaking met jullie. Voor nu hebben we al gepland dat de diensten waarin ik bevestigd zal worden en intrede zal doen, onder voorbehoud zullen plaatsvinden op 31 januari. Hoe dat precies zal gaan is natuurlijk afhankelijk van de coronamaatregelen, maar de kerkenraad zal jullie hiervan op de hoogte houden. Voordat de bevestiging kan plaatsvinden, moet de classis nog ‘approbatie’ verlenen aan de kerkenraad. Dat betekent dat de classis controleert of het beroepingsproces kerkordelijk juist is verlopen. Meestal is dit een formaliteit, maar in de aanloop naar het beroepingswerk hebben we gezien dat ook formaliteiten soms wat geduld kunnen vragen.

We leven midden in de Adventstijd. Een tijd waarin we uitzien naar de komst van Jezus. Het is mooi om daarnaast uit te kunnen zien naar een gemeente om in te werken, en voor jullie hopelijk ook mooi om uit te zien naar een predikant, maar het is nog mooier dat we samen mogen uitzien naar Jezus, die ons liefheeft en ons heeft beloofd dat Hij met ons meegaat.

“God van licht, wees mijn gids.” (Opwekking 807)
“Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor.” (Psalm 85:4)

In Christus verbonden,
Met een hartelijke groet, ook van Julia en Nathanaël,
prop. Mark de Jager

Een dankbare Kerkenraad.