Helpende handen

Helpende handen

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

Helpende handen

Als Brug-Es Kerk willen we er zijn voor elkaar; zeker in deze onzekere tijd betreffende het Coronavirus.
In Efeziërs 4: 32 staat: “ Wees goed voor elkaar en vol medeleven”. Dit willen we als Brug-Es Kerk graag in de praktijk brengen.
We willen proberen om daar waar kan, hulp en ondersteuning te bieden in de vorm van ‘Helpende handen en een luisterend oor”.
Waarbij kunnen wij u/jou helpen de komende tijd:
– Boodschappen doen
– De hond uitlaten
– Medicijnen halen
– Een maaltijd koken
– Een luisterend oor bieden door middel van een telefoontje
– Een kaartje sturen
Misschien zijn er andere hulpvragen; u kunt het altijd aan ons voorleggen.

We gaan werken met ‘Vraag en Aanbod’: wie heeft er hulp nodig en wie kan hulp bieden?
U kunt uw hulpvraag en aanbod om te helpen doorgeven via

- ilonkareyneveld@gmail.com

- telefoonnummer: 0521-594001/06-52164499

- contactpersoon: Ilonka Reyneveld

Daarna wordt, waar mogelijk, de hulpvraag gekoppeld aan een persoon die wil helpen en wordt dit in werking gezet.
We willen u vragen om deze brief zo veel mogelijk te delen met uw omgeving; we zijn er voor alle inwoners van Dwingeloo!

Veel mensen hebben zich inmiddels al opgegeven om te helpen. Hartelijk dank hiervoor. Inmiddels is er een aantal hulpvragen in werking gezet. Hulpvragen zijn van harte welkom. Durf te vragen! Aanmelden om hulp te bieden kan ook nog steeds.