Kandidaat dominee

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

Bijzondere dienst                                                            

In de kerkenraadsvergadering van 24 september is de brief van de beroepingscommissie besproken. In deze brief stelt de beroepingscommissie voor om over te gaan tot kandidaatstelling van ds. Mark de Jager als predikant voor onze gemeente. De kerkenraad heeft dit voorstel dankbaar aanvaard en unaniem besloten om ds. Mark de Jager kandidaat te stellen als te beroepen predikant. In de dienst van 4 oktober mogen we naar hem als voorganger luisteren. Na afloop van de dienst stelt hij zich voor aan de gemeente.