KERKBALANS 2021

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

College van Kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans 2021 gaat op 16 januari as. van start, onze kerk is in belangrijke mate afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage voor de financiering van onze kerkelijke activiteiten. Zeker nu we straks weer een eigen predikant hebben, waardoor onze lasten flink hoger zullen zijn dan de afgelopen 2 jaar. 

U ontvangt binnenkort de gebruikelijke envelop met daarin de folder, het antwoordformulier en de retourenvelop.