Kerkdiensten in de Brug-Es Kerk

Elke zondag om 10.00 uur is er een dienst in de Brug-Es Kerk.

 

Welkom!

Bij de deur staan gastheren en gastvrouwen om je welkom te heten. Ook kunnen ze de weg wijzen waar de oppasdienst is enz.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Kindernevendienst

De kindernevendienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd die de kerkdiensten in onze gemeente bezoeken. Het doel is hen enthousiast te maken en te houden voor een leven met Jezus Christus en hen te helpen dit concreet vorm te geven in het leven van elke dag. Dat doen we door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij de verhalen die we vertellen, de liederen die we zingen, het gebed dat we uitspreken en bij de verwerking van het Bijbelverhaal.

Oppasdienst

Iedere zondagmorgen is er tijdens de morgendienst gelegenheid om de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) naar de oppasdienst te brengen. Zij kunnen hier lekker spelen, voorgelezen worden en met elkaar zingen.
Gelieve een tasje meegeven met daarin verschoning en evt. wat eten en drinken.
Aan het einde van de dienst is er de gelegenheid om de kinderen op te halen en mee te nemen naar de kerkzaal om ook de zegen te ontvangen.
De ouders van de kinderen die gebruikmaken van de oppasdienst draaien mee in het rooster. Iedere zondag is er een volwassene en twee jongeren aanwezig.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst en is ook opengesteld voor doopleden. In Woonzorgcentrum De Weyert in Dwingeloo is eveneens gelegenheid om aan deze Maaltijd deel te nemen.
Onze avondmaalsdiensten worden gehouden op vooraf aan te kondigen data in de maanden februari, juni, september en november.

Beamers en Kerk-TV

Het Mediateam verzorgt tijdens de diensten, concerten etc. de presentatie van de liederen en bijbelteksten via beamers. Het team ontvangt de informatie van de dienstdoende voorganger, organisatoren en/of de scriba. Alle diensten wordt live uitgezonden via Kerk-TV en tegelijk opgenomen. Deze opgenomen diensten zijn later te bekijken en te downloaden.

De Meistershof

In de zomervakantie organiseert de Missionaire Commissie 7x een zondagmorgendienst op Camping De Meistershof. Niet alleen in de zomervakantie, maar ook met Pinksteren.