Gedoopt worden, trouwen of een uitvaart regelen

Heel het leven

In de Brug-Es Kerk geloven we dat God de bedenker van ons leven is en dat Hij ons vasthoudt, in goede en in kwade dagen. Bij de belangrijke momenten in ons leven, herinneren we onszelf daar aan. We danken God dan voor wat we krijgen, en vragen of Hij bij ons wil zijn. Op deze pagina vind je informatie over een aantal van die bijzondere momenten: doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Misschien dat we je kunnen helpen als je dat kunt gebruiken.

Aan het begin: doop & belijdenis

Hoe word je een christen? Die vraag kan je op meerdere manieren beantwoorden. Eén antwoord is: door gedoopt te worden. Al vanaf de tijd van de Bijbel lieten christenen zien dat God ze had aangeraakt, door het ritueel van de doop te ondergaan.

Tijdens de doop wordt er water over je heen gegoten. Dat symboliseert dat Jezus Zijn leven heeft gegeven om onze zonden weg te wassen. Ook is het water het teken van de Heilige Geest, die in je hart wil wonen, zodat God altijd bij je is. Door de doop word je onderdeel van de Kerk (met een hoofdletter), dat zijn alle christenen wereldwijd. In de Bijbel wordt dat ermee vergeleken dat je onderdeel wordt van een lichaam, of lid van een wereldwijde familie.

De doop wordt in de kerk een ‘sacrament’ genoemd, dat betekent dat het niet zomaar een handeling is, maar dat God zelf de doop heeft bedacht en dat we de doop van Hém krijgen. In de kerk kennen we twee sacramenten, naast de doop is ook het Heilig Avondmaal door God zelf bedacht. Over het Avondmaal lees je hier meer.

In de Brug-Es Kerk dopen we zowel kinderen als volwassenen. We geloven namelijk dat je als christen door God zelf wordt uitgekozen, en dat je al bij Hem mag horen vanaf je geboorte. Als een kind gedoopt wordt, dan gebeurt dit op verzoek van een ouder.

Als een kind volwassen is, kan zij of hij instemmen met de doop. Dit heet ‘belijdenis doen’. Je zegt dan tijdens een kerkdienst dat je bent gaan herkennen dat de God in wiens naam jij gedoopt bent, inderdaad jouw God is. Dat je een relatie met Jezus wil aangaan.

Als je als volwassene gedoopt wordt, geldt je doop gelijk ook als je belijdenis. Voorafgaand aan je belijdenis vindt er een soort cursus plaats, dat noemen we belijdeniscatechese. Samen met andere leden van de kerk volg je een aantal maanden een gespreksgroep onder leiding van de dominee over de ‘basics’ van het christelijk geloof.

Iedereen die in Jezus gelooft als haar of zijn Redder, mag meedoen met het Heilig Avondmaal, en leden die ook belijdenis hebben gedaan kunnen lid worden van de kerkenraad (het dagelijkse bestuur van de kerk).

Als je meer wil weten over wat we geloven klik dan hier, en als je meer wil weten over de introductiecursus (de Alpha-cursus) die wij aanbieden, klik dan hier.

Wanneer je gedoopt wil worden, belijdenis wil doen, of een kindje wil laten dopen, neem dan contact op met de scriba (gegevens onderaan deze pagina).

trouwen bruges

Een gezegend huwelijk! Over trouwen in de kerk

In Nederland kennen we het burgerlijk huwelijk. Dat betekent dat een huwelijk altijd eerst bij de overheid plaatsvindt, voordat je in de kerk trouwt. Omdat we geloven dat het huwelijk door God is bedacht, vieren we een huwelijk graag ook in de kerk. Een echtpaar belooft elkaar trouw tijdens een kerkdienst, waarna er een zegen wordt uitgesproken over hun huwelijk. Deze huwelijksdienst wordt door het echtpaar samen met de predikant voorbereid.

Wanneer jullie trouwplannen hebben, kunnen jullie het beste contact opnemen met de scriba (gegevens onderaan deze pagina). Ook is het mogelijk om ons kerkgebouw te huren voor een huwelijksdienst vanuit een andere gemeente.

Een uitvaart in de kerk

Een oud christelijk lied zegt: “God staat aan het begin, en Hij komt aan het einde.” In de kerk delen we heel ons leven met elkaar. Omdat God ons hele leven, van begin tot eind, met ons meegaat.

Als een lid van de gemeente overlijdt, dan wordt zij of hij tijdens de zondag voorafgaand en na afloop van de uitvaart tijdens de kerkdienst herdacht. Ook is het meestal zo, dat familieleden van de overledene er voor kiezen om samen met de kerk een uitvaartdienst te houden.

Een uitvaart vanuit de kerk is een moment om woorden te geven aan je verdriet en om in dankbaarheid terug te kijken op het leven van je geliefde. Dat doen we in de kerk vanuit een belofte die Jezus heeft gedaan:

“Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En eenieder die in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” (Johannes 11:25).

Dat betekent dat we geloven dat voor een christen de dood niet het einde is. Zoals Jezus zelf uit de dood is opgestaan, zo mogen we weten dat ook wij uit de dood zullen opstaan. Dat betekent niet dat we niet rouwen om geliefden die we missen, maar het betekent dat zelfs onze rouw een gouden randje heeft.

Ons kerkgebouw is ook te huur voor uitvaarten die niet vanuit de kerkelijke gemeente worden georganiseerd. Je kunt bij onze koster Albert Dolsma informeren naar de mogelijkheden (contactgegevens onderaan de pagina).

Contactgegevens:

Scriba (voor het aanvragen van een doop, huwelijk of het melden van een overlijden)
Hilde van der Burg / scriba@brugeskerk.nl

Voor verhuur van de kerk voor een bruiloft of uitvaart
Albert Dolsma / (0521) 593121

Predikant (voor het leiden van een doop, belijdenis, huwelijk of uitvaart)
Ds. Mark de Jager / predikant@brugeskerk.nl / 0627655799