Praktische hulp

We geven praktische en financiële hulp aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Degenen in de kerk die verantwoordelijk zijn voor deze hulp worden “diakenen” genoemd.

Hulp op diverse gebieden

Mensen kunnen (ook anoniem) bij de diaconie aankloppen wanneer ze hulp nodig hebben. Naast financiële hulp, willen we als Brug-Es Kerk ook klaarstaan met praktische hulp. Zo zijn er tijdens de coronacrisis diverse acties opgezet voor en met mensen in het dorp.

Ook is het mogelijk dat de diaconie mensen helpt door bijvoorbeeld praktische hulp in huis of tuin te organiseren. Als kerk doen we ons best om Jezus’ liefde te laten zien in onze daden. Daarom vinden we het belangrijk om klaar te staan voor mensen die dat nodig hebben. Dat kan door geestelijke hulp te bieden, als je daar meer over wilt weten, lees dan hier meer.

Een groep waar onze diakenen een bijzonder oog voor hebben, zijn de ouderen. Diverse ouderen krijgen tegen het einde van het jaar een bezoek.

De projecten van de Brug-Es Kerk

De diaconie steunt ook diverse organisaties en projecten in Nederland en daarbuiten. In de kerk wordt wekelijks geld ingezameld voor een goed doel. Door deze collectes kunnen we mensen ondersteunen die zelf geen mogelijkheden hebben om zichzelf te voorzien van voedsel, gezondheid en onderwijs. Met de andere kerken in Dwingeloo en Diever collecteren we voor een gezamenlijk project.

Contact met de diaconie

De diakenen van de Brug-Es Kerk staan klaar voor een ieder die een helpende hand kan gebruiken. Heb je hulp of advies nodig? Dan kan je contact opnemen met de diaconie via diaken Willem Wiechers: 0521-590027 / diaconie@brugeskerk.nl.