Lied voor deze onzekere tijd

Lied voor deze onzekere tijd

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

Lied voor deze onzekere tijd

Lied 1003 uit het Nieuwe Liedboek past heel goed bij de onzekere en angstige situatie waarin we ons op dit moment bevinden. Dit lied trok opeens de aandacht bij de stilte op straat tijdens de corona-crisis. In muziek en tekst sluit het aan op de situatie waarin mensen zich op dit moment bevinden, onzeker over hoelang het stilleggen van het sociale leven nog zal duren. De tekst in de oorspronkelijke versie verwijst naar een oorlogssituatie, meer dan naar een epidemie. Op verzoek schreef Gert Landman enkele alternatieve verzen.

STIL IS DE STRAAT

Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene - stil is de straat overal.

Klassen, kantoren zijn leeg. Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren? Klassen, kantoren zijn leeg

Mensen zijn bang overal, ieder op afstand gehouden:
Mensen zijn bang overal. Ben je niet ziek of verkouden?

Mensen gebonden aan huis. Puzzels of brieven of boeken.
Mensen gebonden aan huis. Bellen, maar niemand bezoeken.

Veel in ons leven valt stil. Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen? Veel in ons leven valt stil.

Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene - stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.