Geroepen door Christus. Wie zijn onze voorgangers?

Ds. Mark de Jager:

“Het dorp moet weten dat het bij de kerk kan aankloppen”

Gedurende zijn studie had hij niet het idee dat hij dominee zou worden, maar tijdens zijn stage in de gemeente landde er iets: dit kan ik, dit vind ik leuk, hier kan God me voor gebruiken. Mark de Jager (1993) ziet het dominee-zijn als roeping. En de kerk heeft een roeping voor de omgeving.

  • predikant in de Brug-Es Kerk in Dwingeloo (70%) met een lokale missionaire taak (30%)
  • opleiding theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de PThU Groningen
  • jonge theoloog des vaderlands 2019-2020
  • voelt zich confessioneel evangelisch

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Een werkomgeving waarin ik tot bloei kan komen, waar mensen zijn met wie ik op kan trekken, waar ik de vrijheid krijg om creatief te zijn. Daarnaast stil zijn en gebed. Toen ik als kersverse dominee mijn werkplan schreef, nam ik voor elke dag een uur stil zijn en bidden op. Erg ambitieus en lastig om vol te houden, maar ik begin elke werkdag met een gebedsmoment. En soms loop ik even het bos in. Ik ben het aan mezelf en aan de gemeente verplicht. Ik word er een betere dominee van.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Door tijd voor stilte en rust. En voor mijn gezin. Mijn vrouw trekt me af en toe aan m’n jasje: dit gaat zo niet. Dat heb ik nodig. Voor mij heeft opbranden trouwens niet te maken met de hoeveelheid werk maar met de ervaring van zinvolheid. Als het er bijvoorbeeld om gaat dat kerken moeten sluiten, wil ik niet van collega’s horen dat zij straks het licht wel uitdoen omdat er toch al jaren geen kind meer in de kerk komt. Zoiets put me uit. We hebben als kerk een roeping voor de omgeving, verlies de moed niet.”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

“Het stukje onderwijs: preken en catechisatie. Ik heb wekelijks 13 jonge belijdeniscatechisanten bij mij thuis. Daar krijg ik energie van. Maar ook spreek ik graag over missionair werk in de gemeente: hoe ben je kerk naar buiten? Ik inspireer mensen graag om hun eigen roeping te ontdekken. We hebben een schat in huis. Ik wil mensen daar weer trots op maken.”

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

“Met Barack Obama. Ik zou met hem over zijn motivatie willen praten. En als ik dan toch in Amerika ben met Donald Trump. Hoe kan hij de dingen zeggen die hij zegt? Hoe komt hij ertoe zulke hatelijke leugens te verspreiden?”

Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving, en jouw rol daarin?

“Die rol zie ik vooral lokaal. Ik ben niet zo’n fan van een landelijke kerk die zich over thema’s uitspreekt. Individuele christenen en predikanten hebben wél een roeping om het debat vorm te geven. Dwingeloo ligt tussen twee Natura 2000-gebieden. We hebben als kerk boeren uitgenodigd: kom op verhaal in de stikstofcrisis, waar lig je wakker van? Dat haalde de voorpagina van de lokale kranten. Het dorp merkt dan: bij de kerk kunnen we aankloppen. Daartoe dient ook mijn ‘biertje met de dominee in het lokale dorpscafé’. Daar krijg ik veel enthousiaste reacties op.”

Welk boek, welke film of podcast raad je collega’s aan?

“De boeken van Eugene Peterson, een Amerikaanse predikant en theoloog die schrijft over hoe je als predikant geestelijk gezond blijft. En de Engelstalige app Lectio 365, vergelijkbaar met de podcast ‘Eerst dit’. Aan het begin en het eind van elke dag een kleine liturgie. Even reflecteren, samen met God.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Jeremia 29:7 uit de NBV. ‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Dat is mijn roeping.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat de kerk minder verlegen wordt met het evangelie. We zijn verleerd om trots te zijn op wat we in huis hebben met het evangelie. We moeten er weer vrijmoedig over praten.”

Klik hier voor het originele artikel.