‘Tradities moet je relevant houden voor een nieuwe tijd’

‘Tradities moet je relevant houden voor een nieuwe tijd’

Mijn toekomst Plannen, kansen, keuzes, ambities. In deze serie vertellen mensen hoe zij hun komende jaren voor zich zien. Deze week: Mark de Jager wil de kerk helpen vernieuwen.

‘Ik noem mezelf wel eens ‘hoopverlener’. Misschien is dat de beste samenvatting van wat ik zie als mijn taak en rol in deze samenleving.

„Ik ben opgegroeid in een christelijke omgeving, op de Veluwe. Na de middelbare school wilde ik geneeskunde studeren, maar ik werd uitgeloot. Toen dacht ik: ik wil mijn eigen geloof weleens onderzoeken, ik ga theologie studeren. Dat heb ik gedaan, in Groningen.

„M’n studie heb ik afgerond met zowel een onderzoeksmaster, als de predikantenopleiding. Ik ontdekte de mooie, sociale kanten van dit werk: nauw in contact zijn met je medemens. Met wezenlijke ontmoetingen, gesprekken over onze diepste vragen, geven we zin aan elkaars leven.

„Eind januari vorig jaar ben ik in Dwingeloo als dominee begonnen. De kerk stond toen letterlijk leeg, door corona. We kregen de stikstofcrisis, die hier heel wat heeft losgemaakt. Wij wonen tussen twee grote natuurgebieden. Zowel boeren als boswachters komen in onze kerk.

„Hoe blijf je met elkaar in gesprek? Door te zoeken naar gedeelde waarden. Iedereen wil de beste toekomst voor z’n kinderen. Ik heb me ingezet om het gesprek dáárover te laten gaan, om niet vast te lopen in verwijten en vooroordelen.

Naam: Mark de Jager (29)

Is: dominee, verbonden aan de Brug-Es Kerk (PKN) in Dwingeloo

Hoopt: bij te dragen aan kerkelijke vernieuwing

„We kregen afgelopen jaar te maken met de Oekraïnecrisis. De burgemeester belde met de vraag of onze gemeente kon helpen honderd gevluchte mensen op te vangen. En dan nu de torenhoge energieprijzen; ook die komen hier keihard aan voor heel wat armere huishoudens.

„Crisis na crisis – ik had vooraf niet beseft hoe intens al die grote problemen kunnen doorwerken in een kleine gemeenschap. Des te waardevoller vind ik het om te ervaren hoe een kerkelijke gemeente juist in deze tijd hulp en hoop kan bieden.

„Waarbij ik nóg een crisis kan noemen: die van de ontkerkelijking, de leegloop van kerken. In de gemeente Westerveld, waaronder Dwingeloo valt, zijn nu dertien kerken in gebruik. Slechts drie daarvan hebben nog een toekomst. De rest zal waarschijnlijk de deuren moeten sluiten op een dag.

„De komende drie jaar mag ik werken aan een toekomstplan voor het kerkelijk leven in dit deel van Drenthe. Ik ga de sociale functie van onze geloofsgemeenschappen onderzoeken. Die reikt verder dan alleen het binnenkerkelijke werk. Wat doen we nu allemaal? Waar zien we behoeftes in de samenleving, en mogelijkheden?

„We kunnen onze activiteiten vernieuwen, en daar experimenteer ik ook mee. Laatst heb ik met een groep jongeren rondom een grote tafel in het dorpscafé gezeten. Het is aangekondigd als een ‘biertje met de dominee.’ Zo raak je op een andere manier met elkaar over levensvragen in gesprek dan wanneer je hen in de kerk uitnodigt.

„Kerken zijn logge organisaties. Dat probleem wil ik ook eens goed bekijken bij mijn onderzoek. Ze zijn te veel naar binnen gekeerd, niet gewend naar buiten te treden, in gesprek te gaan met mensen buiten hun eigen kring, die daardoor steeds kleiner en geslotener wordt.

„Op zichzelf is er niets tegen de wens om vast te houden aan tradities, aan de kern van ons geloof. Integendeel. Wel gaat het erom dat je oude verhalen weet te vertalen naar deze nieuwe tijd.

„Dit wordt het thema van mijn preek in de kerstnachtdienst: de kerk als schatkamer, waarin wijze en ware verhalen bewaard zijn. Het woord ‘bewaren’ staat hier in een godsdienstige context, van ‘bewaard om te delen’.

„Het geloof geeft mensen een taal, het verbale vermogen uitdrukking te geven aan gevoelens van liefde en angst, van hoop en verwachting. Mensen zijn talige wezens, met een taalregister dat steeds armer dreigt te worden. Dit zie ik als een voedingsbodem voor conflicten en eenzaamheid. Vanuit mijn geloofsovertuiging wil ik daar bronnen van hoop tegenoverstellen.”

Klik hier voor het originele artikel in NRC.