Zomerzangavonden 2024

Ook deze zomer kan er in de Brug-Es kerk op zeven dinsdagavonden weer volop worden gezongen. Er is een ruime keuze aan liederen waaruit de aanwezigen kunnen kiezen. Verder is er elke avond een bijdrage van zangers en/of muzikanten. De aanvang is 20.00 uur en in de pauze is er koffie en thee. De toegang is gratis, maar de collecte voor de onkosten wordt graag aanbevolen. Op de dinsdagavonden in de zomerperiode is het zingen vanuit onze kerk goed te horen. Als op warme avonden de deuren open staan, kan een deel van het dorp horen hoe geweldig het is om met zoveel mensen uit verschillende kerken samen liederen te zingen die uiting geven aan hun geloof.

Data: 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus.