Kerkdiensten i.v.m. corona alleen via kerk-tv

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten, Kerkdiensten, Uitgelicht,

De kerkenraad heeft de mogelijkheden besproken voor de kerkgang. Met ingang van 1 oktober zijn de maatregelen verscherpt.  Een verplicht Gebruiksplan i.v.m. het coronavirus is opgesteld en dit is opvraagbaar voor gemeenteleden.

In het Gebruiksplan staat onder andere het volgende vast.

Verplicht: aanmelding voor kerkgang, looproutes volgen, vragen naar gezondheidstoestand, handen ontsmetten, gebouw ventileren, stoelen en andere gebruiksvoorwerpen voor en na de dient ontsmetten, coördinatoren aanstellen om mensen te begeleiden enz. enz.

Verboden: buiten de aangegeven routes lopen, gebruik maken van garderobe, gebruik maken van toilet (m.u.v. noodgeval), samenzang, samen koffiedrinken na de dienst, in de kerk blijven praten enz.

Met name de laatste drie genoemde zaken bij de verboden zijn voor onze gemeente ontzettend belangrijk. Samenkomsten zonder gemeentezang en zonder onderling contact met elkaar als gemeenteleden, voegen naar de mening van de kerkenraad niets toe aan de onlinediensten die we de laatste paar maanden hebben gehad. Kerkdiensten zonder echt contact met elkaar kunnen zelfs als kil en afstandelijk worden ervaren. Ook bereiken ons berichten van (met name) oudere gemeenteleden, die kerkgang nog niet aandurven.

De kerkenraad heeft daarom besloten om tot 1 november door te gaan met de online diensten en af te zien van de zeer beperkte mogelijkheden die er zijn bij te houden samenkomsten.