Vraag van de week

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

           

  • Tijdens de diensten van afgelopen zondag werkten we met Mentimeter. Dat is een website waarmee je een boodschap in kan sturen voor op de beamer. Dat is een mooie manier om als gemeente verbonden te zijn, terwijl we niet in het kerkgebouw zijn. In de diensten waarin ik de komende tijd voorga, wil ik een 'Vraag van de week' stellen. De vraag staat in de nieuwsbrief en de mededelingen voor de dienst, en je kunt tijdens de hele dienst antwoorden via menti.com insturen met de code die in de nieuwsbrief staat. De antwoorden laten we zien voor het voorbedemoment en na afloop van de dienst.
  • Als je niet weet hoe Mentimeter werkt, mag je ook vóór zondag telefonisch jouw/uw antwoord aan één van de wijkouderlingen doorgeven of een briefje met jouw/uw antwoord op de vraag in de brievenbus van de kerk gooien. Dan zorgt de ouderling/het Mediateam dat het op het scherm komt.
    De vraag van deze week is: "Wie is voor u/jou een voorbeeld in geloof?". Ga zondagmorgen naar www.menti.com, de code is 86 83 78 1. Of gooi een briefje met (jo)uw antwoord in de brievenbus van het kerkgebouw.
    Ik ben benieuwd naar uw en jullie antwoorden!
    Hartelijke groet,
    ds. Mark de Jager