Hoe onze kerkdienst eruit ziet

Elke zondag om 10:00 uur is er in de Brug-Es Kerk een kerkdienst. Daarnaast zijn er ook op andere momenten in het jaar, zoals feestdagen, kerkdiensten. Iedereen is bij een kerkdienst welkom. Een kerkdienst is altijd gratis, je hoeft geen bijzondere kleding te dragen of aan bepaalde eisen te voldoen. Wees welkom zoals je bent!

Welkom

Als je de kerk binnenkomt staat er bij de ingang een gastvrouw/-heer die je begroeten en die eventuele vragen kan beantwoorden. Je mag zelf een plekje zoeken in de kerkzaal, en luisteren naar de muziek die voor de dienst wordt afgespeeld. Aan het begin van de dienst is er een kerkenraadslid die de mensen welkom heet en soms nog wat praktische mededelingen doet. Daarna zingen we een lied. De predikant gaat naar de preekstoel en vertelt waar de dienst over gaat.

Daarna zijn we een moment stil. We richten daarmee ons hart op God. Daarna spreekt de dominee een kort gebed uit waarin we stilstaan bij wie God is, en dat Hij ons wil helpen. Namens God worden we begroet en we zingen een lied om Hem te danken.

Geven

Een kerkdienst wordt ook wel een “eredienst” genoemd. De reden hiervoor is dat je bij een kerkdienst Gods naam eer geeft door voor Hem te zingen, tot Hem te bidden en naar Zijn Woord te luisteren.

In Dwingeloo houden we van zingen. Sommige liederen die we zingen gaan al eeuwen mee en zijn in de Bijbel te vinden, deze liederen worden Psalmen genoemd. Andere liederen zijn juist heel recent geschreven door mensen die onder woorden brachten hoeveel ze van God houden. In de liederen die we zingen komt iets van de diversiteit van onze gemeente, en ook van de veelkleurigheid van God naar voren. We zingen dan ook uit allerlei verschillende bundels, om God de eer te geven die Hem toekomt.

Ontvangen

Waarschijnlijk bezoek je ook de dienst om iets te ontvangen. In de lezingen uit de Bijbel, de overdenking door de predikant en het gezamenlijke bidden krijg je meer kennis over wie God voor jou wil zijn. Ook geeft het troost en blijdschap, door samen met andere gemeenteleden te zingen en tot God te bidden in het vertrouwen dat Hij altijd naar ons luistert. In de kerk geloven we dat de Heilige Geest van God elke zondag weer je hart wil aanraken, zodat je Gods liefde en vergeving mag ervaren. Een gebed om de Heilige Geest heeft dan ook een bijzonder plekje in elke dienst.

Helemaal aan het einde van de dienst spreekt de dominee een zegen uit namens God. We mogen goede woorden van God ontvangen, om te weten dat God in de week die komt met ons mee wil gaan.

Delen

In een kerkdienst ben je met een groep gemeenteleden bij elkaar. Doordat we allemaal God als Vader hebben, zijn we elkaars broers en zussen en leven we zoveel mogelijk met elkaar mee. Dat gevoel is belangrijk, voor, tijdens en na de dienst bij het koffiedrinken. In een kleinere gemeente zoals de onze is dat gevoel er sterk, want veel mensen kennen elkaar. Als gemeenteleden kunnen we delen van Gods liefde door te luisteren, te praten, een knipoogje of een hand op de schouder en door gasten warm te ontvangen. 

Ook is er tijdens elke dienst een moment waarop onze diakenen geld inzamelen voor goede doelen en voor de kerk. Zo’n collecte is niet verplicht, maar wel van harte aanbevolen. Omdat we geloven dat we ook mogen delen van het goede dat we van God hebben gekregen.

Vier keer per jaar vieren we in de Brug-Es Kerk het “Heilig Avondmaal”. We delen samen brood en wijn, in gedachten verbonden met Jezus, die zijn bloed en lichaam voor ons gaf. 

Kinderen & jongeren

Voor kinderen van 0-4 jaar is er in de kerk oppas. Zij kunnen voor de dienst naar hun eigen ruimte worden gebracht, waar vrijwilligers op hen passen. Het is handig als je zelf luiers en/of iets te eten en drinken meegeeft. Als je de oppasruimte niet kan vinden, spreek dan gerust bij de ingang de gastvrouw/-heer aan. Tijdens het laatste lied van de dienst mag je je kind ophalen, zodat jullie samen in de kerk de zegen mogen ontvangen.

In de dienst is er een moment dat de kinderen in de basisschoolleeftijd naar voren mogen komen. Vaak gaat de dominee dan even met ze in gesprek. We steken een kaars met hen aan en zingen een kinderlied. Daarna gaan de kinderen naar een andere ruimte, waar ze een Bijbelverhaal horen en een spel doen of knutselen. Dit wordt “Kindernevendienst” genoemd. Tijdens het laatste lied van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk, zodat jullie samen in de kerk de zegen mogen ontvangen. Een aantal keer per jaar is er ook een bijzondere kinderdienst in de Brug-Es Kerk.

In de Brug-Es Kerk zijn veel jongeren. Daarom vinden we het belangrijk dat in de diversiteit aan liederen ook aandacht voor hen is. Bovendien organiseren we regelmatig speciale jeugddiensten, die in het bijzonder gericht zijn op hen en op het verbinden van de verschillende generaties in de kerk.