Wat er te doen is in 'De Weyert'

Als gemeente zijn wij ook betrokken bij woonzorgcentrum De Weyert in Dwingeloo. Vrijwilligers uit de gemeente organiseren de volgende activiteiten voor alle bewoners die daar behoefte aan hebben:

Wat we voor de bewoners doen

  • Er is op zondagmorgen een gezamenlijke bijeenkomst om de kerkdienst te volgen op scherm, en koffiedrinken.
  • Maandelijks is er een bijeenkomst in de grote zaal, waar gezongen en een korte meditatie gehouden wordt door de predikanten uit Diever en Dwingeloo.
  • Wekelijks wordt er voorgelezen door vrijwilligers, het zij een streekroman, literaire boeken of in het Drents, daar zijn verschillende groepen voor, mag ook iets anders zijn. 
  • Als er Avondmaal gevierd wordt in de Brug-Es Kerk, wordt dat ook gevierd in ‘De Weyert’, met de wijkouderling.

Al deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, dus iedereen is van harte welkom.