Wat er te doen is voor gezinnen, koppels en singels

Gespreksgroepen

Ook voor jou zijn we er als Brug-Es kerk. Naast de reguliere diensten op de zondagochtend organiseren we onder andere gespreksgroepen voor volwassenen. Hierin komen we wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om over onderwerpen die betrekking hebben op ons persoonlijke geloofsleven en dagelijks leven te praten. Mocht je hierin interesse hebben, kun je contact opnemen met Eric en Stieneke Keus (kringcoördinatoren) via sseine@hotmail.com.

Na de kerkdiensten is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. In onze gemeente is het gebruikelijk dat een grote groep tijdens dit moment gezellig bijkletst met andere gemeenteleden.

Oppasdienst

Het is wellicht fijn om te weten dat, mocht je daar behoefte aan hebben, tijdens de kerkdienst elke week oppasdienst wordt georganiseerd voor de jongste kinderen (0 tot en met de kleuterleeftijd) en dat de oudere basisschoolkinderen naar de kindernevendienst kunnen voor een eigen dienst.

Alpha-cursus

Regelmatig organiseert het Alpha-team onder andere in Diever/Dwingeloo een Alpha-cursus. De cursus vindt meestal plaats in de Kruiskerk in Diever. Ontmoet elkaar en het team en kijk of het iets voor je is.

Voor data verwijzen wij graag naar de website van Alpha

Koor/ toneel

Mocht je bijzonder genieten van zingen (en toneelspelen) dan is het goed om te weten dat we een actief koor hebben. Onze Opdracht bestaat uit mensen van verschillende leeftijden. Zij zijn onder andere actief in het organiseren en uitvoeren van diverse christelijke musicals. Voor de website van Onze Opdracht, klik hier.

Al onze activiteiten organiseren we met elkaar en voor elkaar. Wil je zo af en toe meehelpen of wil je een rol vervullen binnen onze gemeente, dan verwijzen we je graag naar onze contactpagina.

Uur van Gebed

Gemeente-zijn door een hart dat klopt!

Een auto zonder motor, een lichaam zonder hart, een gemeente zonder gebed… Dat wèrkt niet!!!
Wat de motor voor de auto is en het hart voor ons lichaam, zo is het gebed voor de gemeente de stuwende kracht om de relatie met de Levensbron te onderhouden.
Vandaar dat er maandelijks een uur van gebed is in ons kerkgebouw om:

  • elkaar aan te vuren om oog, oor en hart voor onze naasten te hebben;
  • lief en leed van de gemeente bij God te brengen;
  • onze zegeningen te tellen;
  • te bidden voor onze omgeving, ons dorp, het werk in Gods Koninkrijk;
  • uit te spreken wat ons na aan het hart ligt;

Omdat er een bijzondere zegen rust op het samen bidden:
‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ Mat.18:19-20;

Wat gebeurt er tijdens dat uur?

Meestal zingen we een lied, staan we stil bij een bijbelgedeelte en gaan we natuurlijk bidden. Iedereen krijgt de gelegenheid een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken, op een ongedwongen manier. Als je het moeilijk vindt om hardop mee te bidden… geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Aanmelden is niet nodig. Wil je meer weten over het Uur van Gebed, dan kun je contact opnemen met Wim en Harmien Mulder | (0521) 592737.