Wat er te doen is voor jonge mensen

Een jonge gemeente

De grootste leeftijdsgroep in de Brug-Es Kerk zijn jonge mensen. Daar zijn we blij mee, want dat geeft toekomstperspectief, en jong en oud kunnen veel van elkaar leren over hoe we Jezus kunnen volgen.

Op deze pagina vind je een greep uit de verschillende activiteiten die er voor tieners, kinderen en jongvolwassenen worden georganiseerd.

AVJ

Op vrijdagavond bruist het in de Brug-Es Kerk want dan komt een grote groep jongeren (van ca. 12-18) bij elkaar om samen de AVJ (Avond voor de Jeugd) te houden.

Na een gezamenlijke opening, gaat de jeugd in groepen uit elkaar om met de leiding te praten en te leren uit de Bijbel. De avond wordt afgesloten met een spel of een andere gezellige activiteit. Eens in de maand is er een gezamenlijke avond, met een bijzondere activiteit of een spreker met een interessant verhaal.

Verschillende kosters zorgen bij toerbeurt dat het in het kerkgebouw overal lekker warm is en dat er koffie en thee klaar staat. Voor meer fotomateriaal, zie het fotoarchief.

World Servants

Al heel wat jaren gaan er vanuit onze kerk en de Kruiskerk in Diever jongeren mee met de World Servants. Door allerlei acties te organiseren halen ze geld bij elkaar om op reis te gaan naar een land waar ze hulp kunnen bieden bij het bouwen aan b.v. een school of ziekenhuis. Ook doen ze daar kinderwerk door spelenderwijs verhalen uit de Bijbel te vertellen. De leus van de World Servants is: Vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

Meer weten over de World Servants Diever-Dwingeloo, Klik hier.

Jeugddiensten

Een aantal keren per jaar is er een jeugddienst in de Brug-Es Kerk. Jongeren denken na over een onderwerp en helpen mee met de voorbereiding en de dienst. Ook de keuze van de liederen en de muziek wordt met de jeugd samengesteld. Dit zijn diensten waardoor niet alleen jongeren worden aangesproken, maar waar ook de ouderen door worden geraakt. Het is altijd mooi om op deze manier samen gemeente te zijn en Gods woorden bij jong en oud(er) binnen te laten komen. 

Kinderen in de kerk

Het kinderwerk heeft een belangrijke plaats binnen onze kerk. Elke zondag is er kindernevendienst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Bijbel Basics. Tijdens de kerkdienst kunnen de kleinste kinderen die nog niet naar de kindernevendienst gaan heerlijk spelen bij de kinderoppas. Over de oppas en kindernevendienst lees je meer hier.

VakantieBijbelClub

Twee keer per jaar (in de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie) worden er VakantieBijbelclubdagen georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er is dan van alles te doen in of buiten de kerk. De kerk wordt helemaal naar het thema ingericht en versierd. Er zijn spellen en Bijbelverhalen, er wordt gezongen, gespeeld en geknutseld, er is een poppenspel of een film, een speurtocht, een barbecue of een andere buitenactiviteit. Er komen elke keer zo rond de 60 kinderen uit Dwingeloo en omgeving. Iedereen is welkom, of je nou bij een kerk betrokken bent, of gewoon nieuwsgierig bent naar een gezellig dag. De leiding van de VBC krijgt veel hulp van tieners die vroeger zelf naar de VBC-dagen gingen en andere vrijwilligers, zodat er begeleiding genoeg is voor alle activiteiten.

 

Kinderdiensten

Door de leiding van de Kindernevendienst en de VakantieBijbelClub worden er een aantal kinderdiensten georganiseerd.
Aan het eind van het schooljaar is er altijd een speciale kinderdienst. De kinderen van groep 8 van de basisschool nemen dan afscheid van de Kindernevendienst. Ook worden ze dan uitgenodigd om door te stromen naar de AVJ (Avond Voor de Jeugd) op vrijdag. 

Catechese & (jong)volwassenencatechese

In het winterseizoen (van september tot april) is er “catechese” voor verschillende leeftijdsgroepen. Catechese is onderwijs over het christelijk geloof. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan horen over Gods en dat we als gemeente hen voorgaan in het volgen van Jezus. 

Voor de tieners is deze catechese onderdeel van het programma van de AVJ op vrijdag (zie hierboven). Zij gaan onder leiding van mentoren (oudere gemeenteleden) in vaste kleine groepen wekelijks in gesprek over een thema. 

Voor jongvolwassenen zijn er aparte catechesegroepen, waarin we iets meer in de diepte de “basics” van het christelijk geloof bespreken. Dit doen we samen met de dominee, aan de hand van het boekje “Gewone Catechismus”. In deze groep is er ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen om aan het einde van het seizoen geloofsbelijdenis af te leggen. Om die reden sluiten er soms ook oudere gemeenteleden bij deze groep aan.

Als je wel belijdenis wil doen, maar om wat voor reden dan ook niet wekelijks bij de (jong)volwassenencatechese kan aansluiten, dan is het altijd mogelijk om in overleg met de predikant een voorbereidingstraject op maat samen te stellen. Je kunt via onderstaande gegevens contact met hem opnemen.