Zomerzangavonden

Dat er in de Brug-Es Kerk graag en vaak wordt gezongen, dat is bij veel mensen bekend. Dan gaat het niet alleen om de zondagse diensten, maar ook om de Zomerzangavonden.

Zomerzangavonden 2022

Twee zomers was het in Dwingeloo stiller dan normaal, omdat er vanwege corona niet gezongen mocht worden. In 2022 was het gelukkig weer als vanouds. In de Brug-Es Kerk werden 6 dinsdagen op een rij zomerzangavonden georganiseerd. Bijeenkomsten waarop uit een lange lijst van bekende en favoriete kerkliederen door de aanwezigen een lied mag worden gekozen om uit volle borst met elkaar te zingen. We hopen volgend jaar opnieuw dit prachtige evenement te kunnen organiseren. Tot dan!

In 1985 is het plan ontstaan om op een doordeweekse avond een zangbijeenkomst te organiseren met als motto: ‘Roept u maar!’ Er werd een lijst met bekende en favoriete geloofsliederen opgesteld en daaruit kon men kiezen. Het waren avonden waarop in het begin ongeveer 30 mensen kwamen, maar in de loop van de jaren werden dat er steeds meer. De 30 mensen werden 60, 100, 200, 300 tot meer dan 400 zangers per avond, waarvan sommigen al een uur voor het begin voor de dichte kerkdeuren staan te wachten tot ze naar binnen kunnen.

De lijst met liederen werd een zangbundel en vervolgens een digitale lijst die via de beamer wordt getoond. De liederen variëren van psalmen en gezangen tot Johannes de Heer liederen en Opwekkingsliederen.

Op elke Zomerzangavond is er een predikant aanwezig die op zijn eigen manier de avond leidt. Ook is er vaak medewerking van een zanger, een koor, muziekgroep of muzikant. De avonden zijn van 20.00 – 22.00 uur en in de pauze is er koffie/thee voor iedereen. Een hele klus voor de koster en de organisatie, maar het wordt enorm op prijs gesteld. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het parkeren in goede orde verloopt. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte voor de onkosten.

Op de dinsdagavonden in de zomerperiode is het zingen vanuit onze kerk goed te horen. Als op warme avonden de deuren open staan, kan een deel van het dorp horen hoe geweldig het is om met zoveel mensen uit verschillende kerken samen liederen te zingen die uiting geven aan hun geloof.