Exterieur en interieur van onze kerk

Foto`s exterieur

Kerkbouw

Onze kerk is gebouwd in 1982. Dit was nodig omdat we meer ruimte nodig hadden om alle zomerse toeristen te kunnen ontvangen. De oude kerk (gebouwd in 1845) was hiervoor te klein en werd daarom in maart 1982 afgebroken. Op dezelfde plaats, met een fundering van de afgebikte stenen van de oude kerk, werd in november 1982 onze nieuwe kerk in gebruik genomen. Financiële giften, acties en het werk van heel veel  vrijwilligers maakten deze snelle bouw mogelijk. Voor meer informatie over onze geschiedenis, klik hier.

Foto`s interieur

Indeling van het gebouw

Onze kerk heeft een ruime hal en een kerkzaal, waarvan de zijzaal afgesloten kan worden. De kerkzaal en de zijzaal worden gebruikt voor de zondagse diensten. Er is ruimte voor 450 stoelen. De zijzaal wordt gebruikt voor gemeenteavonden, vergaderingen enz. De faciliteiten die aanwezig zijn, zoals een keuken, maken het mogelijk om grote groepen mensen te ontvangen en koffie te schenken. Hiervan wordt met name gebruik gemaakt bij de zomerzangavonden en bij rouwdiensten. Op de bovenverdieping is er een mooie ruimte voor de kinderoppas, waar de kinderen tijdens de kerkdienst heerlijk kunnen spelen. Ook is er een gezellige jeugdruimte met daarnaast een Doezolder voor de jeugd. Als er in het voorjaar en de  herfstvakantie op twee dagen VakantieBijbelClub is, dan worden alle ruimtes op de beneden- en bovenverdieping benut voor zingen, spelen, knutselen en Bijbelverhalen.

Orgel

Dankzij een legaat van ds. D. Bremmer, die begin zestiger jaren in onze kerk predikant was, zijn we in het bezit van een prachtig pijporgel om de gemeentezang te begeleiden. Naast orgelspel wordt er gebruik gemaakt van liederen op Youtube om naar te luisteren of om mee te zingen.

Kansel

De voorkant van de kansel bestaat uit houtsnijwerk. Hierop is de jonge Samuel te zien op het moment dat God hem roept en als antwoord geeft: “Spreek Heer, Uw knecht hoort”.  Een actuele tekst, want nog steeds wil God spreken (via de Bijbel en de predikant) en mogen wij naar Zijn woorden luisteren.

Beamer

We gebruiken tijdens de kerkdiensten de beamer. De teksten worden geprojecteerd op twee
schermen. Voor kerk-tv wordt gebruik gemaakt van 3 camera’s, die de opnames levendig en
afwisselend maken.

Alfa en Omega

In het gebouw komen overal elementen terug van de Bijbeltekst: ‘Ik ben de Alfa (eerste letter van het Griekse alfabet) en de Omega (laatste letter van het Griekse alfabet) ’ zegt God de Heer.’ Deze tekst staat bij de ingang in een tegel gegraveerd. Op de avondmaalstafel staat aan de ene kant de alfa en aan de andere kant de omega. Ook in het logo van de Brug-Es Kerk zijn de Alfa en de Omega verwerkt. Links en rechts van de kansel hangen borden die vroeger werden gebruikt om de te zingen liederen aan te geven. Na de komst van de beamer werden ze hiervoor overbodig. Op de borden staat nu te lezen: ‘Ik ben die Ik zal zijn’ en op het andere bord: ‘Ik ben de Alfa en de Omega’.