Ons logo

Het logo komt voort uit de Bijbeltekst die op een tegel ingemetseld is bij de deuren van de Brug-Es Kerk: ‘Ik ben de Alfa (eerste letter van het Griekse alfabet) en de Omega (laatste letter van het Griekse alfabet) ’ zegt God de Heer.

 

De rode lijn verbeeldt de tijd en het rood staat voor Gods liefde die als een rode draad door ons leven als christen loopt. Ook verwijst de kleur rood naar het bloed van Jezus, die voor ons allemaal Zijn leven heeft gegeven aan het kruis.

God is de Eeuwige God, die er altijd is geweest en geen begin had. Daarom is de alfa in het logo niet te zien. De lijn loopt door tot de omega, het einde van de wereldse tijd.

De omega – Ω – aan het eind van de tijdlijn mag je zien als een poort, waar je door mag gaan naar een leven na dit leven.

Wij zijn al een stuk op weg in de tijdlijn. In die lijn is een opening te zien. Daarin staat de naam van de Brug-Es Kerk en als je goed kijkt, dan zie je dat de letter -E in het midden, samen met het koppelteken een kruis vormt.

Het kruis staat in onze naam en in ons geloof centraal. Jezus maakte door zijn lijden en sterven aan het kruis en door zijn opstanding de weg voor ons vrij. Wij mogen op weg gaan naar een open poort.