Wat we geloven

In de Brug-Es Kerk geloven we in God, de Schepper van hemel en aarde en van alles wat leeft.
Hij houdt van jou en mij. Dat heeft Hij laten zien door Zijn enige Zoon als mens naar deze aarde te sturen, om de breuk tussen God en de mensen te herstellen. Jezus stierf voor onze zonden, maar stond weer op uit de dood om ons het leven te geven. Hij gaf ons zijn Heilige Geest, die ons de kracht geeft om de liefde van Jezus te ervaren en te laten zien.

Het fundament van ons geloof is de Bijbel, Gods woord.
Een belangrijke tekst uit de Bijbel is Johannes 3:16:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Als Brug-Es Kerk willen we deze liefde van God centraal stellen. Wij mogen weten dat niets of niemand ons van Zijn liefde kan scheiden.
Door Zijn liefde leven wij en daar zijn wij dankbaar voor. Vanuit deze liefde willen wij ons geloof beleven en doorgeven. 

De manier waarop je je geloof beleeft, is heel persoonlijk. Niet iedereen denkt of voelt precies hetzelfde. Dat hoeft ook niet. Wel is het belangrijk dat we het eens zijn over de hoofdzaken van ons geloof en daarin draait het om Jezus.

Wil je meer weten over wie wij als Brug-Es Kerk zijn en hoe wij handen en voeten geven aan ons geloof? Klik hier.