Wat voor mensen je bij ons vindt

Eén van de mooiste dingen aan de kerk, is dat je er allerlei soort mensen vindt. Een goede kerk is een afspiegeling van de omgeving waar de kerk staat. In de Brug-Es Kerk is dat ook zo. Je vindt er jongeren en ouderen, mensen met verschillende achtergronden, interesses, vragen en dromen.

Wat ons bindt is dat we samen Jezus willen volgen en dat we als kerk willen meewerken aan de bloei van ons dorp. (Over die opdracht lees je in Jeremia 29:7).

Toch kunnen we wel een beeld schetsen van hoe onze gemeente eruit ziet.

Leeftijden

De grootste leeftijdsgroep in de Brug-Es Kerk zijn de tieners, dat betekent dat we wekelijks een aantal avonden voor hen organiseren en dat zij regelmatig meedenken bij het voorbereiden van de diensten.
Een andere grote groep is die van de ouderen van onze gemeente. We leren veel van hen. Jonge gezinnen zijn ook goed vertegenwoordigd. Veel van de kinderen uit die gezinnen komen elkaar zowel op school als in de kerk tegen. Voor hen organiseren we de activiteiten die je op deze pagina vindt.

Samenstelling

Een deel van de gemeente is rasecht Drent. Een ander deel is “import”. In Dwingeloo wonen namelijk veel mensen die vanuit andere plekken ons dorp als mooie woonplaats hebben ontdekt.
Sommige van onze leden zijn al generaties lang bij de kerk betrokken. Een aantal families kunnen zelfs aanwijzen dat hun voorouders nog bij de stichting van de Brug-Es Kerk betrokken zijn geweest! (Over die geschiedenis lees je hier).
Andere leden zijn op latere leeftijd bij de kerk betrokken geraakt, omdat ze tot geloof in Jezus zijn gekomen, of omdat ze vanuit andere kerken over kwamen. In Dwingeloo zijn minder ‘smaken’ kerken dan in grotere plaatsen, en daarom mag iedereen die Jezus wil volgen zich welkom weten bij de Brug-Es Kerk.

Kortom, we zijn een diverse gemeente, met één heel duidelijke binding: ons geloof in God. De beste manier om onze gemeente te leren kennen, is door zelf de mensen te ontmoeten. Je bent van harte welkom om een keer binnen te lopen bij één van onze kerkdiensten of activiteiten!

Als geloven nieuw voor je is

Als geloven nieuw voor je is dan kunnen we je van harte onze Alpha-cursus aanraden.